PUTOPIS
Argentina - Čile
Brazil - Urugvaj

Mapa puta po Južnoj Americi

Početak i kraj puta je u Buenos Airesu. Iscrtkane linije predstavljaju letove.

mapa puta
Slijedeća stranica
Argentina, Čile, Brazil, Urugvaj: Buenos Aires