PUTOPIS
Egipat - Jordan

Mapa puta po Egiptu i Jordanu

Početak i kraj puta je u Kairu. Napisala: Željka.

mapa puta po Egiptu i Jordanu
Slijedeća stranica
Egipat, Jordan: Let za Egipat